درباره ما

   

  نگاهی گذرا به جهان امروز ،  تفاوت گذشته و حال و جهانی شدن اقتصاد را بیش از پیش آشكار میسازد .رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات، كارآیی ارتباطات، افزایش دانش و اطلاعات و قدرت تصمیم گیری مشتری و یكپارچگی بازارهای جهان و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فن آوری اطلاعات رمز بقا و غلبه یك مجموعه  بر حریفان قدرتمند و بزرگ است.
  برای درك مناسب اهداف ما و همگراشدن نظرات و دیدگاهها، ابتدا لازم است به تعریفی از استراتژی سایت رایانه اشاره كرد .
  به منظور بهره گیری هر چه بیشتر و برداشتن گامهای عملی در راستای ارائه راهكار برای كاربردی نمودن مباحث تخصصی صنعت آی تی در ایران سایت رایانه پایه گذاری شد و با عنایت به اهمیت روزافزون زمینه های كاربردی فنآوری اطلات و نقش بسیار مؤثر آن درحل معضلات و چالشهای موجود و در راستای تامین نیازهای جامعه از این بازار جدید، جایگاه این پایگاه اطلاع رسانی فارسی در راستای اقتدار ملی و توسعه صنعت آی تی در كشور و رقابت با بازار بزرگ جهانی و مشتریان بالقوه كالاها آی تی و خدمات ایرانیان در سرتاسر دنیا این كنسرسیوم با محوریت مجموعه رایانه شكل گرفت.
  استفاده بهینه از توانمندیهای علمی ، تخصصی و تجاری بیش از 10 شركت در ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و ارائه راهكارهای افزایش بهره وری و توسعه پایدار صنعت آی تی و فراهم كردن فضای بحث و تبادل نظر بین متخصصین این صنعت و بررسی چالشها ، تنگناها و ارائه راهكارهای عملی در صنعت آی تی پایه و اساس ایجاد سایت رایانه در كشور بوده است 
  امید آن داریم كه با همت و تلاش مستمر و مثبت ، مسیر توسعه و اعتلای صنعت آی تی كشور را ادامه دهیم و در این جهت دست همكاری خود را به سوی كلیه عزیزان و صاحب نظران این صنعت دراز  کرده و امیدوار به همكاری بیش از پیش هستیم.

   

   با تشكر مدیر سایت 
    
  سیدحسن هاشمی

   

  مجوز های ما:
  سازمان نظام صنفی رایانه كشور ، نظام صنفی رایانه خراسان
  وزارت بازرگانی ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه كامپیوتر مشهد
  وزارت صنایع ، واحد خدمات فنی مهندسی خراسان رضوی