حمل و نقل

  برترین ها
  حمل و نقل


  نرم افزار اتوماسیون آژانس های تاکسی سرویس هریس رایانه
  نمایش مشخصات مشتریان (تلفن/آدرس/توضیحات و...) قابلیت کار با تمام دستگاههای کالرآیدی تولید داخل ..
  نرم افزار آژانس تاکسی تلفنی مسافربری حمل و نقل پایانه مسافربری پیک موتوری خودرو Software
  نرم افزار تاکسی تلفنی چاپار
  ثبت اطلاعات مشترکین : ثبت و نگهداری اطلاعات کامل مشترکین مطابق تصویر زیر از کد اشتراک و مشخصات ..
  نرم افزار آژانس تاکسی تلفنی مسافربری حمل و نقل پایانه مسافربری پیک موتوری خودرو Software
  نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی نارنج
  اتصال به دستگاه کالرآیدی و تشخیص مشترک از روی هریک از شماره های تماس. توضیحارسال پیامک بصورت خودکار،..