چند رسانه ای

  برترین ها
  نرم افزار های چند رسانه ای


  نرم افزار قرآن استخاره تلاوت تفسیر قرآن قزآن کریم حکیم سخنرانی Software
  نرم افزار قرآن حکیم
  امکانات نرم افزار به صورت مختصر در زیر آورده شده است. ترجمه قرآن به دیگر زبان ها، بانک صوتی و تصویری..
  نرم افزار قرآن کانون فرهنگی محمد رسوال الله حیدرکرار حضرت محمد (ص) Software
  نرم افزار “محمد رسول الله”
  نرم افزار “محمد رسول الله” توسط کانون فرهنگی هنری حیدرکرار زنجان و با توجه به نیاز مبرم جامعه به شنا..