سلامت و درمان

  برترین ها
  سلامت و درمان


  نرم افزار درمان دندانپزشکی بیمار کلینیک دندانپزشکی درمان هوشمند Software
  سامانه گردش فرايند كاری مراكز دندانپزشكی با طراح درمان هوشمند سیب
  سیستمهای هوش تجاری BI-هوش مصنوعی و بینایی ماشین جهت تشخیص بیماری های دندانپزشکی توضیحاتی ضروری تا دن..
  نرم افزار حسابداری مطب پزشکی کلینیک انبار پاراکلینیک بیمارستان درمان Software
  نرم افزار تحت وب مطب و کلینیک پوست، مو و زیبایی بهتا رايان فردا
  ثبت نوبت، تشکیل پرونده، پذیرش و ثبت سند پرداخت، CRM، مشاوره اولیه، طرح درمان، ارجاع بیمار، ویزیت بیم..
  نرم افزار داروخانه نسخه پزشک دارو software
  نرم افزار جامع مدیریت داروخانه ایـدانش
  نرم افزار جامع مدیریت داروخانه ایـدانش با توجه با آشنایی به ارسال نسخ داروخانه مورد تائید بیمه ها و ..
  نرم افزار داروخانه نسخه پزشک دارو software
  نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان
  وقتی سخن از نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان می آوریم، بر روی کلمه جامع تاکید داریم. برای هم عقی..
  نرم افزار آزمایشگاه ژنتیک نوبت دهی تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت Software
  نرم افزار سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه
  این نرم افزار یک نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی می باشد که منطبق بر نیاز ها و دستورالعمل های اس..
  نرم افزار آزمایشگاه ژنتیک نوبت دهی Software
  نرم افزار سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه ژنتیک سیما
  سیما مخفف سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه است که با هدف تبدیل فرآیندهای سنتی به مکانیزه در مراکز آزم..
  نرم افزار حسابداری مطب پزشکی کلینیک انبار پاراکلینیک بیمارستان اورژانس آزمایشگاه Software
  نرم افزار سیستم جامع سلامت طب و رایانه
  سیستم جامع سلامت به مجموعه نرم افزاری گفته می شود که ویژه مدیریت مراکز درمانی از مطب تا بیمارستان آم..
  نرم افزار حسابداری مطب پزشکی کلینیک انبار پاراکلینیک بیمارستان درمان Software
  نرم افزار مدیریت مطب سلاک طب
  پرکاربرترین نرم افزار مدیریت کشور با قابلیت ثبت اطلاعات بیمار با 4 روش مختلف، استفاده از قلم نوری در..
  نرم افزار حسابداری مطب پزشکی کلینیک انبار پاراکلینیک Software
  نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک برین
  امکانات مدیریت ثبت و مدیریت کاربران مدیریت سطوح دسترسی کاربران تعریف پزشکان و ساعات ح..
  نرم افزار حسابداری مطب پزشکی کلینیک انبار پاراکلینیک Software
  نرم افزار مدیریت هوشمند اطلاعات در حوزۀ پزشکی و سلامت سپهر
  نرم افزار سپهر در طول مدت زمان حیات خود به سرعت از محبوبیت بالایی در میان کاربران و کارشناسان حوزه پ..
  نرم افزار درمان دندانپزشکی بیمار کلینیک دندانپزشکی درمان هوشمند Software
  نرم افزار کلینیک دندانپزشکی سلاک طب
  نگاهی کلی به نرم افزاردندانپزشکی سلاک طب: شاید به عنوان کلینیک دندانپزشکی اولین چیزی که برای شما اهم..
  نرم افزار حسابداری مطب پزشکی کلینیک انبار پاراکلینیک Software
  نرم افزاراتوماسیون مدیریت مراکز پزشکی کلینیک 24
  شرکت مهندسی کلینیک 24 به صورت تخصصی و پیوسته از 10 سال پیش تا کنون بر روی اتوماسیون نرم افزاری مدیری..