مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS

  برترین ها
  نرم افزار های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)


  نرم افزار فرایند سیستم ساز مدیریت فرآیند گزارشات Software
  نرم افزار سیستم ساز همراهان نیک پندار(رسام-آریو)
  کاربران با استفاده از اين ابزار می توانند فرم های عملياتی خود را طراحی و توليد نمايند، فرآيند كاری خ..
  نرم افزا فرایند سیستم ساز مدیریت فرآیند گزارشات Software
  نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار مای پروسس
  نرم افزار MyProcess بر پایه استاندارد BPMN2 پیاده سازی شده است. این نرم افزار با دارا بودن اینترفیس ..